Het Logo

Het logo van het Alexine Clarysse Fonds is een prachtige vogel, ontworpen en getekend door haar oprichtster Alexine aan de prille leeftijd van zes jaar. Alexine maakte dit mooie kunstwerk een paar weken voor haar diagnose van leukemie. De vogel staat vrolijk te fluiten op een boomtak, centraal in de kleurrijke aquarel bijgewerkt met wasco.

tekening Alexine.jpg

De symboliek van vogels kan variëren naargelang de verschillende culturen en religies. In het algemeen symboliseren vogels vrijwel altijd: hoge idealen, waarheid, spiritualiteit, verbeelding, kunst, creativiteit, verhoogd bewustzijn, voorspellende gaven, vrijheid, vrijlating.

In heel wat culturen symboliseren de vogels het eeuwig leven. Zij vormen de schakel tussen hemel en aarde. Zij zijn de gevleugelde ziel en geven de spiegel van de ziel weer. Zij staan ook symbool voor wijsheid en intelligentie. In het kader van het moederschap wordt de vogel vaak geassocieerd met: liefde, veiligheid, bescherming, groei, voorziening, verzorging, genezing, mededogen, zelfopoffering, tevredenheid. De vogel op een boomtak zou ook de onderlinge liefde symboliseren.

Het logo van de vogel was dus om meerdere redenen een evidente keuze om het imago van het Fonds uit te dragen. De vogel symboliseert immers onder meer enkele waardevolle eigenschappen van Alexine: liefde, wijsheid, intelligentie, mededogen, zorg, creativiteit … De vogel als schakel tussen hemel en aarde symboliseert ook het Fonds als schakel tussen Alexine en haar ouders, die via het Fonds haar gedachtenis in ere willen houden. De vogel in associatie met genezing, is ook het perfecte symbool voor de grootste droom van Alexine: “ dat alle kinderen kunnen genezen van kanker”! De vogel als symbool van het eeuwig leven vertegenwoordigt tenslotte haar ouders’ geloof dat Alexine voortleeft als gevleugelde ziel, vrij van alle pijn of leed.