Steunen?

Giften

Ons steunen kan door een bijdrage te storten. De giften ondersteunen uitsluitend wetenschappelijk bewezen onderzoek naar kankerbehandelingen voor kinderen en jongeren.

Met fiscaal attest:

BE79 5230 8061 2533 rekeningnummer van het Antikankerfonds

met vermelding: Alexine Clarysse Fonds vzw

Fiscale attesten worden bezorgd vanaf €40,00 door het Antikankerfonds in maart van het daaropvolgende jaar.

Zonder fiscaal attest:

BE79 7360 4808 9533 rekeningnummer van het Alexine Clarysse Fonds vzw