Metro-PD1Studie

Onderzoeksproject in de steigers

Een veelvoorkomende kanker bij kinderen zijn onder meer de solide tumoren. Ongeveer 30% van alle kankers bij kinderen bestaan uit solide tumoren. De meeste kinderen genezen hiervan maar bij zo’n 30% onder hen zal de tumor terugkeren of na een tijdje niet meer reageren op de gegeven behandeling.Voor deze specifieke groep van kinderen met kanker zijn er momenteel onvoldoende werkzame behandelingen.

De Metro-PD1 studie, waaraan het Alexine Clarysse Fonds haar steun heeft toegezegd, focust zich op het ontwikkelen van een veilige en werkzame behandeling voor deze specifieke groep van kinderen of jongeren met solide tumoren waarbij de beschikbare behandelingen onvoldoende werkzaam zijn of waarbij er sprake is van herval. De engelse titel van deze studie omvat twee afkortingen, ‘Metro’ verwijzend naar ‘metronomic chemotherapy’ ofwel lage dosis chemotherapie. ‘PD1′ verwijst naar anti-PD1, de immuuntherapie (nivolumab genaamd). Deze klinische studie wil achterhalen of een combinatie van lage dosis chemotherapie samen met immuuntherapie veilig en werkzaam is bij deze patiëntengroep.

Lage dosis chemo is iets dat meer en meer onderzocht wordt omdat men heeft ontdekt dat sommige chemos het immuunsysteem kunnen stimuleren als ze bij lage dosis worden gegeven. Bovendien hebben deze chemos natuurlijk ook niet de nevenwerkingen van de gewone dosis chemo. De immuuntherapie wordt momenteel beschouwd als een grote doorbraak bij melanoom en longkanker en wordt nu ook in vele andere kankertypes onderzocht waaronder kinderkankers. Kankercellen overleven immers in het menselijk lichaam doordat ze het immuunsysteem, dat normaal de tumor aanvalt, onderdrukken. Toedienen van een immuuntherapie zoals anti-PD1 ontdoet het immuunsysteem van deze rem en stimuleert opnieuw de antitumorale acties. De combinatie van de lage dosis chemotherapie en de immuuntherapie lijkt zeer beloftevol te zijn. Aangezien bestaande behandelingen geen optie meer zijn voor deze patiëntengroep, biedt deze studie een nieuwe behandelingsoptie.

Het neemt echter veel tijd om zo’n complexe studie op poten te zetten. Het zal dus nog eventjes duren alvorens deze effectief van start kan gaan. Deze klinische studie zal zowel in Frankrijk als in België plaatsvinden , waarbij in totaal 96 patiënten gerekruteerd zullen worden. In Frankrijk zal het onderzoek gecoördineerd worden door het Centre Oscar Lambret te Lille en in België door het UZ Gent.

Hoewel alle behandelingen die gebruikt worden in de metro-PD1 studie op de markt beschikbaar zijn, staan de bedrijven die deze behandelingen ontwikkelden niet te springen om er nieuwe klinische studies mee uit te voeren. Aangezien de populatie van kinderen waarin deze behandelingen nut zouden kunnen hebben zo beperkt is, zien bedrijven geen commercieel voordeel in het uitrollen van een klinische studie in een dergelijke patiëntenpopulatie. Bedrijven moeten investeren om deze behandelingen op de markt te brengen voor een nieuwe patiëntengroep en weten dat die investering heel moeilijk terug te verdienen is wanneer het gaat over een dergelijk kleine patiëntengroep.

Daar kunnen wij als fonds een verschil maken! Door die studies te ondersteunen die anders niet het daglicht zouden zien. Onze focus licht louter op het wetenschappelijk resultaat van de studie, waarbij de potentiële financiële opbrengst geen enkele rol speelt. Voor ons staan de patiëntjes en hun levenskwaliteit centraal. Wij hebben dan ook ons geëngageerd om gedurende de duur van de studie 80 000 euro in te zamelen voor dit beloftevol onderzoeksproject.

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren