Projecten

Mindfulness voor jongeren vanaf 14 jaar tijdens en na hun kankerbehandeling

Een project gesponsord door het Alexine Clarysse Fonds en het Antikankerfonds in samenwerking met het KU Leuven.

boost_your_mind-300x147

Het project

Een ingrijpende verandering neemt plaats wanneer een jongere wordt gediagnosticeerd met kanker. Het leven van alledag is niet meer. Spanning, stress en onzekerheid kunnen ieder aspect van het leven gaan beïnvloeden, ook na de behandeling. Dit project wil jongeren ondersteunen in de ernstige emotionele stress waaraan zij worden blootgesteld. Mindfulness is in dit kader een gerichte en wetenschappelijke onderbouwde interventie die helpt om deze stresserende gebeurtenis te hanteren. Dit project streeft een zo hoog mogelijke levenskwaliteit na bij de jongeren.

Voor referenties, meer informatie, vragen of opmerkingen kan u terecht bij info@antikankerfonds.org.

Mindfulness

De oorsprong van mindfulness ligt in het boedhisme. Eind jaren ’70 heeft Jon Kabat-Zinn in de VS aan mindfulness een wetenschappelijke status gegeven. Hij paste het toe bij mensen met voornamelijk lichamelijke en stressgerelateerde klachten. Het programma waarin hij mindfulness geïntegreerd heeft, is Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). John Kabat-Zinn definieert mindfulness als volgt: “Aandacht schenken, heel doelgericht in het hier en nu, en niet beoordelend.” Je bent met je volle aandacht in het hier en nu, je staat volledig open voor je ervaringen zonder te oordelen of dat nu goed of slecht is. In de jaren ’90 werd door Teasdale, Segal en Williams de Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) ontwikkeld. Zij combineerden elementen uit de westerse cognitieve gedragstherapie met mindfulness. Dit programma werd ontwikkeld om terugval van depressie te voorkomen bij mensen die al meerdere depressies achter de rug hadden.

De filosofie van mindfulness komt er eigenlijk op neer dat gepieker over het verleden en zorgen over de toekomst ons veel ongelukkiger maken dan nodig. Via een mindfulness training leer je een andere houding aannemen ten aanzien van je gedachten en gevoelens. Je leert vaardigheden aan om initiële negatieve gevoelens en gedachten tijdig op te merken, je leert ze te observeren zonder er in mee te gaan, het zijn máár gedachten die opkomen en weer verdwijnen. Het gevolg is dat de negatieve gedachten sneller voorbijgaan en je minder gaat piekeren.

Mindfulness voor jongeren

De positieve effecten van een mindfulness training bij volwassenen werden reeds herhaaldelijk aangetoond en dit bij verschillende doelgroepen. Het volgen van een mindfulness training draagt bij tot een verbetering van de levenskwaliteit, een vermindering van stress, angst en depressieve gevoelens. Worden diezelfde effecten ook waargenomen bij jongeren?

Recent werd aan de KU Leuven een studie afgerond over de effecten van een mindfulness training bij meer dan 400 adolescenten in Vlaamse scholen. De resultaten zijn veelbelovend. Uit de studie blijkt dat jongeren die de mindfulness training hadden gevolgd beter scoorden op psychisch vlak, en deze verbeteringen bleven zichtbaar tot zelfs 6 maanden na het beëindigen van de training. Bovendien bleek mindfulness niet alleen preventief te helpen om psychische problemen te voorkomen maar ook curatief om psychische problemen te reduceren.

Ontdek hier meer informatie over dit project.